Kören

Foto Kören Decibels digitala vårkonsert i Stora kyrkan, Östersund våren 2020.

Östersundskören Decibel är en blandad kör som leds av Roger Rådström som även specialskriver de flesta arrangemangen kören framför. 

Decibel utmanar sig gärna sig med att sjunga olika typer av musik, från stilla till svängigt, från mjukt till aggressivt. Dels för att kunna skapa spännande, intressanta och berörande konserter men också för att inte fastna i gängse traditioner.

Kören sjunger ofta arrangemang med fem till åtta stämmor och det är vanligt förekommande med ordlösa rytmiska element.

Körens huvudfokus är att med både teknisk noggranhet och konstnärligt uttryck engagera lyssnaren, men även att med sceniskt artisteri skapa ett givande möte med publiken.

Decibel har vid ett flertal tillfällen producerat föreställningar där konsertens tema också gestaltats genom koreografi, scenografi och dramaturgi. Förutom dessa större projekt genomför kören egna jul- och vårkonserter i stort sett varje år. Då och då blir kören också anlitade för att framträda på exempelvis företagsfester och konferenser samt som kör till en del artister.

Historia

Decibel bildades 1998 av Roger och startade som en ungdomskör men är i dag en blandad kör där de flesta är mellan 25 och 50.

Decibel har också deltagit i Kör-SM två gånger vilket resulterade i en 2:a och en 3:e-plats och har också vid flera tillfällen rönt framgångar i den internationella körtävlingen Tampereen Sävel i Tammerfors, Finland.

Projekt i urval:
  • Love, love, love – en a cappella-hyllning till The Beatles
  • Musical night – kända och okända sånger från musikalens värld
  • Astrid – låtar ur Lindgrens fantastiska bibliotek arrangerade för kör och stråkkvartett.
  • Cartunes – musik från tecknad film
  • Gubbröra – svensk visskatt med specialskrivna arrangemang för kören
Artister kören jobbat med i urval:

Janne Schaffer
Anna-Lotta Larsson
Håkan Hagegård
Bröderna Rongedal
Samuel Ljungblah