Sjunga med Decibel

Foto Kören Decibels digitala vårkonsert i Stora kyrkan våren 2020.

Börja sjunga i Decibel

Vem du är, ålder, bakgrund eller favoriträtt bryr vi oss inte om. Det kan dock vara bra om du kan sätta check för en eller flera av nedanstående punkter om du skulle vilja börja i Decibel:

  • har sjungit i kör
  • har deltagit i annat musikaliskt sammanhang ex. spelat något instrument
  • kan läsa noter och/eller har bra gehör
  • har en ambition att utvecklas som sångare både individuellt och som kör

Normalt har vi två öppna repetitionstillfällen i början av varje termin (januari och september), då man kan komma och sjunga med oss och kolla in hur det är bakom kulisserna under våra repetitioner.

I tät anslutning till de öppna repetitionerna erbjuder vi sedan provsjungning för alla som vill gå med i kören.

Håll utkik på Facebook eller hemsida, eller maila oss för info.

Att sjunga i Decibel

För oss som sjunger i Decibel är tisdagskvällarna heliga. Det är nämligen då vi övar, tisdagar kl. 18.30-21.30. Utöver de ordinarie repetitionstillfällena brukar vi emellanåt öva stämvis och inför konsert kan det också bli tal om någon extrainsatt repetition.

I Decibel kan man få byta stämma från en låt till en annan. För varje sång görs en specifik stämfördelning för att vi ska uppnå den klang och det uttryck som eftersträvas i just den sången.

Vi sjunger i regel allt utantill på våra konserter vilket innebär att det är en hel del text och stämmor att lära sig. Detta försöker vi så långt det är möjligt att sköta utanför repetitionstid. På repetitionerna vill vi istället fokusera på att sjunga ihop oss. Det är när stämmorna sitter och vi helt och fullt kan fokusera på Roger vi känner att det börjar bli musik och vi på riktigt blir Decibel.