Sjunga med Decibel

Sjung med oss! Vill du sjunga i kör? Vi i kören Decibel vill bli fler och söker därför hängivna sångare som vill sjunga och hänga med oss.

Vi repeterar en gång i veckan, tisdagar kl. 18.30-21.30.

Normalt har vi två öppna repetitionstillfällen i början av varje termin, då man kan komma och sjunga med oss och kolla in hur det är bakom kulisserna under våra repetitioner.

I tät anslutning till de öppna repetitionerna kommer vi att erbjuda provsjungningar för alla som vill gå med i kören.

Vid frågor maila korendecibel@gmail.com eller skicka ett meddelande på Facebook.

Naturligtvis vidtar Kören Decibel försiktighetsåtgärder för att förhindra smittspridning av Covid-19, om det kan du läsa här:

https://docs.google.com/document/d/1E21yawN0eUYHVcYN0i1AxZpd_8VauX_Wxp5n4_BAkzc/edit?usp=sharing

Repetitionslokal
Equmeniakyrkan
Stuguvägen 18
Östersund