Utmanar de gängse körtraditionerna

Kören Decibel är inte som andra körer, vi vill mer, vi vill bättre utan att tumma på gemenskap och glädje.

Vi vet vad vi kan och vad vi vill samtidigt som vi aldrig kommer att uppnå perfektion. Att sträva att alltid utvecklas och bli bättre och att varje körmedlem kan utvecklas.