Historia

Decibel är en blandad kör från Östersund. Kören bildades 1998 av Roger Rådström, som fortfarande är körens musikaliske ledare. Decibel har sedan starten varit en förhållandevis ung kör där medlemmarnas snittålder ligger på 30 år, eller strax därunder. I kören finns ett fast antal platser, och när någon slutar fyller vi på med nya sångare genom att inbjuda till provsjungning.

Körens målsättning är att med rösterna som instrument utveckla och utmana de gängse körtraditionerna och skapa spännande musik. Därför är de flesta av våra arrangemang specialskrivna för kören av ledaren Roger Rådström. Speciellt för Decibel är också att ingen medlem har en fast stämma. För varje sång görs en specifik stämfördelning för att vi ska uppnå den klang och det uttryck som eftersträvas i just den sången.

Körens huvudfokus ligger naturligtvis på det musikaliska men vi använder oss också gärna av andra uttryck. Decibel har vid ett flertal tillfällen producerat föreställningar där konsertens tema också gestaltats genom koreografi, scenografi och dramaturgi. Förutom dessa större projekt genomför kören egna jul- och vårkonserter i stort sett varje år. Då och då blir vi också anlitade för att framträda på exempelvis företagsfester och konferenser.

Decibel har också deltagit i Kör-SM två gånger vilket resulterade i en 2:a och en 3:e-plats. Kören har också vid flera tillfällen rönt framgångar i den internationella körtävlingen Tampereen Sävel i Tammerfors.

Decibels projekt i urval:

Musical Night

Kända sånger från musikalernas värld.

Astrid – sånger från Katthult till Nangijala

Musik från Astrid Lindgrens värld, framförda på ett vuxet sätt tillsammans med stråkkvartett.

Cartunes

Musik från tecknad och animerad film i spännande arrangemang med slagverk och bas som ackompanjemang.

Gubbröra

En hyllning till några av våra mest kända svenska vispoeter.